Friday, February 12, 2010

یا حسین میر حسین

ما آمدیم اما شما باز هم خود را به خواب جهل زدید
ما آمدیم اما شماما را در میدات هفت تیر گشتید
ما را در میدان آزادی با خودتان اشتباه گرفتید و با سکوت ما به ما پز دادید که ما اینهمه بودیم
برادران یعنی شما خودتان را نمیشناسید؟
آنهایی که نشان دادید ماییم
همانهایی که در زندانیم همانهایی که تا آخر پشت میر حسین موسوی می مانیم تا کور شوید تا کر شوید تا لال شوید
ما با همان موسوی هستیم که یار خمینی است
ما با همان موسوی هستنیم که یار خاتمی است
ما با همان موسوی هستیم که دشمن جهل است اما شما خود نشان دادید که جاهلید
ما نه مجاهدیم نه منافق ما بچه های همین انقلابیم که شما به آن مینازید
ما آمدیم اما شما باز هم ما را در میدان صادقیه کتک زدید
این چه سری است که شما با آن حسین(ع
که برایش میگریید هم دشمنید؟
اینجا ایران است ما ایرانی هستیم ایرانی بوده ایم
آمریکایی نیستیم /اسراییلی نیستیم/
عاشق حافظ و نظامی هستیم
پدران و مادرانمان در جبهه ها خمینی را تنها نگذاشتند
من با زبان شما به جنگتان می آیم
نماز را بهتر از شما بلدیم .دروغ نمی گوییم با صدای عاشورا و تاسوعا بزرگ شدیم
بدانید تا انتهای دنیا میگوییم یا حسین میرحسین
اینجا هدف اقتدار ایران است
با هر نظر هر دین هر شکل و قیافه هستیم هنوز هم هستیم و دستهایمان در دستان یکدیگر است
باور کنید

4 comments:

يك صداي بي‌صدا said...

مستأجرجان زدي به هدف...ما نمي‌ميريم...ما تا آخر ايستاديم....يا ححححححححححسسسسسسسسسيييييييييييننننننن ميرححححححححححححسسسسسسسسسسييييييييننننننننن

Té la mà Maria - Reus said...

very good blog, congratulations
regard from Reus Catalonia
thank you

شبانه said...

so good :)

ali said...

منم " يا حسين
مير حسين"